ISO 9001 dla SolDevelo

Wydany przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną ISO 9001 jest rzeczywiście najbardziej popularnym standardem zarządzania jakością (z ponad milionem firm certyfikowanych w 170 krajach), który zapewnia, że procedury w organizacji mają na celu sprawne dostarczanie wysokiej jakości usług, a także zadowolenie klientów. Cały proces certyfikacji do normy ISO 9001 pozwolił nam przejrzeć i wzmocnić nasze podstawowe wartości, wspierając je licencją, która jest uznawana i szanowana na całym świecie.


7 zasad ISO 9001 według SolDevelo

Norma ISO zawiera 7 kluczowych zasad. Ich wdrożenie ma na celu wytyczenie jasnej ścieżki tak, aby wszystkie ważne obszary działalności firmy były dobrze zorganizowane, skuteczne i profesjonalne na co dzień. Jeśli chodzi o nas, szybko doszliśmy do wniosku, że zasady zawarte w ISO 9001 składają się z naszego oryginalnego podejścia:

Naszym głównym celem jest utrzymanie koncentracji na kliencie (pierwsza zasada ISO), aby nasi klienci i partnerzy byli usatysfakcjonowani jakością dostarczanych rozwiązań. Cel ten osiągnęliśmy jedynie dzięki naszym wiodącym standardom (2.) promującym kulturę zaufania i uczciwości w naszej organizacji. Takie kryteria umożliwiły zaangażowanie ludzi (3.) również z powodu jasnego i otwartego dialogu na temat naszych wspólnych wartości i celów jakości. Utrzymywanie wszystkich zaangażowanych stron jest możliwe tylko wtedy, gdy relacje (7.) są dobrze zadbane, dlatego w SolDevelo wiele wysiłku włożono w polerowanie skuteczności komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. Zawsze jesteśmy gotowi, aby się uczyć i ulepszać - poprawa (5.) jest czymś, co nas napędza. Przyjęcie podejścia procesowego (4.) sprawiło, że jesteśmy bardziej świadomi potencjalnych zagrożeń i szans w naszej pracy. Wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań, które pomagają w zarządzaniu procesami i monitorowaniu danych, było naprawdę pomocne w podejmowaniu decyzji opartych na dowodach (szóste).


ISO znaczy dużo

Wierzymy, że przyjęcie tych zasad i podkreślenie ich znaczenia w SolDevelo czyni nas jeszcze bardziej wiarygodnymi dla naszych partnerów. Zawsze koncentrowaliśmy się na zapewnieniu naszym klientom możliwie najlepszych doświadczeń, podkreślając znaczenie ukierunkowania na klienta. Uzyskanie certyfikatu ISO 9001 jasno przekazuje, że nasze środowisko pracy jest zachęcającym, ulepszanym i wspierającym klienta miejscem, które podnosi jakość usług. Pomógł nam również zrozumieć, w jakim zakresie samorozwój organizacyjny jest nadal potrzebny, abyśmy mogli iść dalej, aż osiągniemy idealną doskonałość.