Panorama Obrazy 360

Aplikacja webowa napisana w Node.js służąca do łączenia wirtualnych wycieczek z dokumentacją

#JavaScript

#Media i rozrywka

#Pełen cykl wytwarzania oprogramowania

#NodeJS

#app


Wyzwanie

Panorama MJ App to aplikacja webowa napisana w Node.js służącą do łączenia wirtualnych wycieczek z powiązaną dokumentacją techniczną. Jej głównym celem jest uproszczenie sposobu przechowywania dokumentacji poprzez umożliwienie łatwej edycji jej poszczególnych części oraz zaznaczania najważniejszych miejsc na rysunkach technicznych, takich jak zawory, rury oraz złącza z innymi elementami konstrukcji.
Dokumentacja techniczna

Problem

Klient potrzebował aplikacji umożliwiającej przesyłanie na serwer dużych rysunków technicznych w formatach PDF, JPG i PNG, ich konwersję do formatu JPG oraz wyświetlanie w przeglądarce jako obszar roboczy, na którym można rysować prostokąty i koła. Możliwe miało być także łączenie każdego obszaru z powiązanymi dokumentami, np. w formacie PDF, obrazami i linkami do interaktywnych wycieczek wyświetlanych po lewej w oknie przeglądarki.

Klient potrzebował także prostego sposobu na uwierzytelnienie, który uniemożliwiałby edycję przesłanych treści nieuprawionym użytkownikom.
Mężczyzna z dokumentacją techniczną

Rozwiązanie

Stworzyliśmy aplikację od podstaw (back-end i front-end) i wdrożyliśmy ją na serwerze klienta.

Klient używa naszej aplikacji zamiast kilku różnych. Automatyzuje ona pracę poprzez wyeliminowanie niepotrzebnych konwersji i dystrybuowane przechowywanie plików. Klient ponadto udostępnia ją swoim kontrahentom jako Platform as a Service.

Wynik

Dzięki naszej aplikacji poziom bezpieczeństwa pracowników branży się zwiększył ze względu na rzadsze wizyty w bardzo niebezpiecznych miejscach, takich jak platformy naftowe, zbiornikowce, fabryki itp.

Za pomocą naszej aplikacji inżynierzy mogą zapoznawać się z obiektami bez odwiedzania ich osobiście.

Użyte technologie

JavaScript HTML5 CSS3 Node.js BlueBird MySQL Amazon Web Services

PDF studium przypadku