Alior Bank

Outsourcing specjalistów IT w zakresie wytwarzania aplikacji bankowych.

#Java

#Usługi finansowe

#app


Wyzwanie

Alior Bank jest uniwersalnym bankiem polskim, kierującym swoją ofertę zarówno do klientów indywidualnych, jak i biznesowych. Poprzez łączenie zasad tradycyjnej bankowości z innowacyjnymi produktami stale umacnia swoją pozycję na krajowym rynku finansowym. Alior Bank jest jednym z liderów polskiego sektora bankowego, który nieustannie wyznacza nowe kierunki rozwoju usług zarządzania środkami pieniężnymi.​

Rozwiązanie

W związku z dynamicznym rozwojem, Alior Bank zwrócił się do nas z prośbą o wsparcie procesu tworzenia wewnętrznego systemu. SolDevelo oddelegowało do klienta programistów Java, którzy zostali zaangażowani w rozbudowę istniejących aplikacji o nowe moduły.

Użyte technologie

Java

PDF studium przypadku