Dimagi

CommCare – mobilna platforma do tworzenia aplikacji mobilnych

#Django

#Python

#Opieka medyczna

#Pełen cykl wytwarzania oprogramowania

#app


Wyzwanie

Dimagi, Inc. to przedsiębiorstwo społeczne z siedzibą w Cambridge w stanie Massachusetts opracowujące technologie komputerowe typu open source przeznaczone dla państw o niskim dochodzie oraz społeczności, w których dostęp do nich jest utrudniony. Spółka opracowuje interfejsy kliniczne, systemy informacji zdrowotnej oraz technologie mobilne umożliwiające zarządzenie chorobami na poziomie pacjenta, monitorowanie systemu opieki zdrowotnej oraz ułatwiające podejmowanie decyzji klinicznych. Dimagi posiada filie w New Delhi w Indiach, w Kapsztadzie w Południowej Afryce, w Maputo w Mozambiku oraz w Dakarze w Senegalu.
Lekarze

Problem

CommCare to bezpłatna platforma mobilna typu open source umożliwiająca tworzenie aplikacji mobilnych. Używa się jej w ponad pięćdziesięciu krajach i jest ona najbardziej rozpowszechnioną, zaawansowaną technicznie i sprawdzoną platformą mobilną w państwach o niskim dochodzie.

Dimagi zwróciło się do nas z prośbą o wsparcie w stworzeniu funkcjonalności polegającej na generowaniu raportów indywidualnych dla różnych klientów, migracji danych oraz rozwoju rozmaitych funkcji podstawowych.
Dziecko trzymające telefon

Rozwiązanie

Rozwijaliśmy różne projekty dla wielu klientów Dimagi.

Dokonaliśmy na przykład migracji danych z mobilnego systemu raportowania i ostrzegania zdrowotnego ze starej aplikacji do CommCareHQ. System ten jest zaimplementowany w Tanzanii i używany przez 4000 pracowników pierwszej linii. Przemigrowanych zostało około 5 milionów rekordów.

Kolejny przykład to migracja systemu używanego przez 1000 pracowników pierwszej linii, której dokonano w styczniu 2013 r., aby ocenić jego funkcjonalność i odporność, a także, by zapewnić jego trwałość. Dokonaliśmy migracji około dwóch milionów rekordów oraz raportów ze starej aplikacji do CommCareHQ.

Stworzyliśmy także funkcję generowania raportów indywidualnych dla międzynarodowych organizacji, która znalazła zastosowanie w Ghanie, Malawi, Tanzanii, Indiach, Senegalu i Bangladeszu.

Wynik

Dzięki naszej pracy wspomogliśmy organizacje w procesie monitorowania projektów poprzez stworzenie licznych interaktywnych i łatwych w obsłudze raportów oraz wykresów. Zmigrowaliśmy także dwa przestarzałe systemy do CommCareHQ.
Dziecko trzymające telefon

Użyte technologie

Python Django AngularJS jQuery PostgreSQL Less Docker

PDF studium przypadku