Grameen Foundation

EBODAC – narzędzia mające na celu promocję akceptacji i przyjmowania nowych szczepionek przeciwko wirusowi Ebola

#Java

#Opieka medyczna

#Pełen cykl wytwarzania oprogramowania

#app


Wyzwanie

Grameen Foundation (pl. Fundacja Grameen), z siedzibą w Waszyngtonie, założono w 1997 r., aby ułatwić ubogim dostęp do mikrofinansów i wyeliminować ze świata zjawisko biedy. Fundacja prowadzi działalność w różnych krajach w obszarach takich jak finanse, zdrowie i rolnictwo. Świadczy rozmaite usługi finansowe, m.in. udziela pożyczek, umożliwia gromadzenie oszczędności czy też oferuje ubezpieczenia osobom biednym żyjącym na obszarach wiejskich. Wspiera rolników w dotarciu do rynków zbytu, pomaga im w uprawie plonów wysokiej jakości i umożliwia domaganie się wyższych cen. Fundacja współpracuje też z agencjami rządowymi, sektorem prywatnym i społeczeństwem obywatelskim przy opracowywaniu rozwiązań mobilnych mających polepszyć stan zdrowia osób ubogich.

Problem

EBODAC stanowi część większego projektu, EBOVAC, którego celem jest opracowanie szczepionki przeciwko wirusowi Ebola. Trwają prace nad kilkoma potencjalnymi szczepionkami, a w obrębie trzech projektów prowadzone są czynności mające na celu wygenerowanie danych niezbędnych do oceny bezpieczeństwa, immunogenności oraz czasu trwania ochrony przed wirusem po zastosowaniu każdej z nich. W projekcie EBOVAC zastosowano najnowocześniejsze technologie celem dogłębnego przebadania próbek pobranych od uczestników badania klinicznego przed zaszczepieniem i po nim.

Projekt EBODAC ma na celu opracowanie strategii komunikacji oraz narzędzi służących do promocji akceptacji i przyjmowania nowych szczepionek przeciwko Eboli. Jednym z najważniejszych produktów w projekcie będzie platforma oparta na technologiach mobilnych. Dostarczy ona lokalnym społecznościom informacji na temat Eboli i szczepionek, a także będzie wysyłać przypomnienia o kolejnej dawce do osób przyjmujących szczepionkę. Ułatwi to śledzenie zasięgu szczepień. W ramach projektu zostaną opracowane także lokalne programy szkoleniowe mające na celu zagwarantowanie gotowości do wdrożenia strategii komunikacji oraz narzędzi w danym regionie.

Rozwiązanie

Projekt przeszedł do fazy realizacji w październiku 2015 r., jedynie 10 miesięcy od jego rozpoczęcia. Aplikację do dokonywania rezerwacji udostępniono uczestnikom badań w grudniu 2015 r., miesiąc po rozpoczęciu prac nad nią. W 2016 roku dodaliśmy trzy funkcjonalności: statystyki, powiadomienia e-mailowe oraz integrację z Nagios. Najtrudniejszą częścią zadania było pogodzenie potrzeb wszystkich uczestników projektu. Kluczem do sukcesu była jasna komunikacja i dobre relacje pomiędzy wszystkimi stronami projektu.

Wynik

Platformę EBODAC wdrożono w Sierra Leone, w Afryce Wschodniej. Umożliwia ona synchronizację danych z zestawów biometrycznych w czasie rzeczywistym I ich przesył z eCRF. Używają jej wszystkie trzy organizacje. Za jej pośrednictwem wysyłane są także wiadomości z informacjami na temat wirusa Ebola oraz przypomnienia dla uczestników o umówionej wizycie.

Referencje

Emily Tucker

"SolDevelo rozwija oprogramowanie w sposób kompleksowy i efektywny. To jeden z najlepszych zespółów, z którymi współpracowałam."

Emily Tucker Dyrektor ds. zarządzania produktem, Grameen Foundation

Użyte technologie

PDF studium przypadku