Grameen Foundation

EBODAC – narzędzia mające na celu promocję akceptacji i przyjmowania nowych szczepionek przeciwko wirusowi Ebola

#Java

#Opieka medyczna

#Pełen cykl wytwarzania oprogramowania

#app


Wyzwanie

Grameen Foundation (pl. Fundacja Grameen), z siedzibą w Waszyngtonie, założono w 1997 r., aby ułatwić ubogim dostęp do mikrofinansów i wyeliminować ze świata zjawisko biedy. Fundacja prowadzi działalność w różnych krajach w obszarach takich jak finanse, zdrowie i rolnictwo. Świadczy rozmaite usługi finansowe, m.in. udziela pożyczek, umożliwia gromadzenie oszczędności czy też oferuje ubezpieczenia osobom biednym żyjącym na obszarach wiejskich. Wspiera rolników w dotarciu do rynków zbytu, pomaga im w uprawie plonów wysokiej jakości i umożliwia domaganie się wyższych cen. Fundacja współpracuje też z agencjami rządowymi, sektorem prywatnym i społeczeństwem obywatelskim przy opracowywaniu rozwiązań mobilnych mających polepszyć stan zdrowia osób ubogich.

Projekt EBODAC opracowuje strategie i narzędzia promujące akceptację i przyjmowanie nowych szczepionek przeciwko wirusowi Ebola, aby pomóc właściwej osobie otrzymać odpowiednią szczepionkę we właściwym czasie.

Problem

Wspieranie prób szczepionek przeciwko Eboli w Sierra Leone

EBODAC wspiera badania kliniczne szczepionek przeciwko Eboli w Sierra Leone, jednocześnie przygotowując się do przyszłego wdrożenia licencjonowanej szczepionki poprzez serię powiązanych projektów koncentrujących się na komunikacji, zaangażowaniu społeczności i technologiach wspomagających.
- Opracowanie i wdrożenie strategii zaangażowania społecznego w celu budowania świadomości i zaufania oraz mechanizmów szybkiego reagowania na wszelkie obawy lub pogłoski związane z próbami szczepionek.
- Opracowanie i wdrożenie narzędzi identyfikacyjnych, aby zapewnić, że odpowiedni ochotnik otrzyma odpowiednią dawkę szczepionki we właściwym czasie.
- Wdrażanie technologii telefonii komórkowej w celu zapewnienia powszechnego i terminowego zasięgu w obszarach wiejskich oraz że uczestnicy badania klinicznego pozostają zaangażowani przez cały okres badania i uczestniczą w wizytach klinicznych.

Wszystkie komponenty platformy EBODAC zostały zaprojektowane i opracowane tak, aby umożliwić szybką i skuteczną rozbudowę, jeśli zajdzie potrzeba wdrożenia licencjonowanej szczepionki. Projekt EBODAC miał na celu opracowanie strategii komunikacji i narzędzi do promowania akceptacji i przyjmowania nowych szczepionek przeciwko Eboli. Ograniczenia zasobów związane z pracą w ubogich, odległych obszarach stanowiły poważne wyzwania.
W odległych lokalizacjach w Afryce Subsaharyjskiej brak elektryczności i łączności jest powszechną przeszkodą. Ma to ogromny wpływ na rodzaje technologii informacyjno- komunikacyjnych, które można wykorzystać, ponieważ moc elektryczna i transfer danych mają podstawowe znaczenie dla ich użyteczności. Dlatego jednym z najważniejszych produktów projektu jest platforma oparta na technologii mobilnej, dedykowana szczepionkom Ebola.

Rozwiązanie

Współpracując z Grameen Foundation, SolDevelo było odpowiedzialne za wdrożenie obsługi aplikacji internetowych, która obejmowała szerokie wykorzystanie systemów Interactive Voice Response (IVR) i powiadomień za pośrednictwem SMS, w celu ułatwienia powszechnego i terminowego dotarcia uczestników badań klinicznych. Późniejsza część projektu EBODAC wprowadziła szerokie możliwości raportowania do śledzenia obecności uczestników badań klinicznych i zasięgu szczepień. Do oceny powodzenia programu wykorzystano szereg wskaźników. Znacznie wpłynęły na to raporty i usprawniono podejmowanie decyzji w oparciu o fakty dotyczące strategii zastosowanych w projekcie.

Wynik

Oprócz dostarczania lokalnym społecznościom informacji na temat wirusa Ebola i szczepionek, platforma wysyła przypomnienia do ludzi o drugą dawkę „wzmacniającą” i ułatwia śledzenie zasięgu szczepień. EBODAC tworzy także lokalne programy szkoleniowe, aby upewnić się, że strategia komunikacji i jej narzędzia są gotowe do wdrożenia w środowisku lokalnym.

Członkowie konsorcjum EBODAC:
London School of Hygiene and Tropical Medicine
Janssen Pharmaceuticals
World Vision Ireland
Grameen Foundation

Projekt otrzymał dofinansowanie z Innovative Medicines Initiative 2 Joint Undertaking w ramach umowy EBOVAC1 (grant nr 115854), EBOVAC2 (grant nr 115861), EBOMAN (grant nr 115850) i EBODAC (grant nr 115847). To wspólne przedsięwzięcie otrzymuje wsparcie z programu badawczo-innowacyjnego Unii Europejskiej „Horyzont 2020” i EFPIA.

        

 


Referencje

Emily Tucker

"SolDevelo rozwija oprogramowanie w sposób kompleksowy i efektywny. To jeden z najlepszych zespółów, z którymi współpracowałam."

Emily Tucker Dyrektor ds. zarządzania produktem, Grameen Foundation

Użyte technologie

PDF studium przypadku