Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Asymilacja danych i przetwarzanie informacji.

#Java

#Organizacje pozarządowe

#Pełen cykl wytwarzania oprogramowania

#app


Wyzwanie

IMGW – PIB (Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy) to polska jednostka badawczo-rozwojowa dostarczająca ogólnodostępnych, aktualnych informacji dotyczących stanu atmosfery i hydrosfery, prognoz pogody oraz ostrzeżeń, zarówno w zwykłych okolicznościach, jak i w sytuacjach kryzysowych. Infrastruktura IMGW – PIB zawiera systemy służące do pomiarów i obserwacji, teleinformatyczne, do przetwarzania danych, prognozowania i ostrzegania. W pracach badawczo-rozwojowych Instytut skupia się głównie na meteorologii i hydrologii.

Rozwiązanie

Wdrożyliśmy dla Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) projekty związane z asymilacją danych do modeli hydrodynamicznych oraz przetwarzania informacji na temat zamrożenia Morza Bałtyckiego w ramach projektu PL0103 „Wzmocnienie zdolności administracyjnych w zarządzaniu ochroną środowiska polskiej strefy przybrzeżnej.”

Referencje

IMGW logo

"Programiści SolDevelo w trakcie prac wykazali się odpowiednimi kwalifikacjami, dostarczając rozwiązania wysokiej jakości."

Marzenna Sztobryn "SeAMan" (NMF), Kierownik Projektu

Użyte technologie

Java Spring Tomcat PostgreSQL Hibernate