International Rescue Committee

Aplikacja Spreadsheet Connector do gromadzenia danych i wykonywania wstępnych obliczeń

#Django

#Python

#Organizacje pozarządowe

#Pełen cykl wytwarzania oprogramowania

#przetwarzanie danych

#app


Wyzwanie

International Rescue Committee (IRC, pl. Międzynarodowy Komitet Ratunkowy) to międzynarodowa organizacja pozarządowa oferująca pomoc humanitarną, rozwojową oraz doraźną. Założono ją w 1933 r. z inicjatywy Alberta Einsteina. Niesie ona pomoc w nagłych wypadkach oraz długofalową dla uchodźców i osób przesiedlonym w wyniku wojny, prześladowań lub klęski żywiołowej. IRC działa w ponad 40 krajach i 22 amerykańskich miastach, do których przesiedla uchodźców i tam pomaga im stać się samowystarczalnymi.

Współpracowaliśmy z IRC przy wielu projektach.
Imigrant

Problem

Jeden z naszych projektów dla IRC dotyczył stworzenia narzędzia gromadzącego oraz ułatwiającego wstępne przeliczanie znacznej ilości danych zbieranych przez pracowników terenowych w trakcie programów ratunkowych prowadzonych przez IRC. Miało ono zastąpić korzystanie z programu Microsoft Excel, a także wiele zbędnych czynności manualnych, które były do tego konieczne.

Projekt Spreadsheet Connector rozpoczął się jako weryfikacja koncepcji. Następnie zarząd IRC wydał zgodę na rozwój w pełni funkcjonalnego narzędzia. Do tej pory stworzyliśmy trzy wersje aplikacji.
Osoby trzymające się za ręcę

Rozwiązanie

Nasz zespół zaimplementował aplikację webową napisaną w frameworku Django w sposób zgodny z wymogami klienta. Dodaliśmy także parę własnych pomysłów. Główna funkcjonalność to kreator aplikacji umożliwiający stworzenie wtyczki opartej o przesłany arkusz Excel.

Wtyczka pośredniczy pomiędzy surowymi i przeliczonymi danymi przesyłanymi do systemu DHIS2. Określa ona sposób, w jaki surowe dane zostaną przeliczone i przetworzone, tak, aby pasowały do struktury danych w DHIS2. Użytkownicy końcowi mogą stosować setki sposobów kalkulacji oraz definiować skomplikowane wzory za pomocą języka Python. Odpowiadaliśmy także za stworzenie nieskomplikowanej aplikacji Open Web App służącej jako wtyczka do platformy DHIS2.

Stworzyliśmy także wiele innych funkcjonalności, takich jak przeglądanie historii importów, importowanie i eksportowanie wtyczki bądź klonowanie jej definicji oraz zewnętrznego uwierzytelnienia do bazy użytkowników DHIS2.

Wynik

Aplikację wdrożono w wielu systemach IRC. Używa się jej w kilku krajach, np. w Nigerii czy Grecji. Dla przykladu, w Grecji pracownicy terenowi zbierają dane dotyczące warunków, liczby osób, a także wielu innych czynników związanych z obozami dla uchodźców. Potem inspektor przelicza i przetwarza te surowe dane za pomocą aplikacji Spreadsheet Connector w sposób zależny od wymogów sprawozdawczości. Następnie wyniki te są przesyłane do systemów DHIS2/COMET. W oparciu o te statystyki zarząd wyciąga wnioski oraz podejmuje decyzje mające na celu poprawę warunków w obozach.

Projekt był uważany za bardzo istotny przez IRC, a nasze rozwiązanie doceniono ze względu na oszczędność czasu, który bez aplikacji trzeba by było poświęcić na czynności manualne.
Imigranci

Użyte technologie

Python Django AngularJS jQuery PostgreSQL

PDF studium przypadku