Terre des hommes

Platforma e-learningowa mająca na celu poszerzenie wiedzy pracowników służby zdrowia.

#Java

#JavaScript

#Edukacja

#Pełen cykl wytwarzania oprogramowania

#app


Wyzwanie

Terre des hommes to największa szwajcarska fundacja niosąca pomoc dzieciom – ofiarom wojen, biedy i chorób. Od 1960 roku na wszelkie sposoby walczy o ich prawa oraz dba o ich dobro fizyczne i psychiczne. Jej trud każdego dnia przyczynia się do szczęścia dzieci i ich matek. Tym razem fundacja podjęła wyzwanie niesienia pomocy chorym dzieciom w Burkina Faso poprzez stworzenie platformy e-learningowej mającej na celu dotarcie do jak największej liczby pracowników służby zdrowia chcących nieść pomoc dzieciom i ich rodzicom.
Afrykańska rodzina

Problem

Umieralność dzieci w Burkina Faso zwiększa się między innymi przez nieświadomość społeczności, a ponieważ pojęcie czasu i przestrzeni jest tu zupełnie inaczej pojmowane, istotną kwestią było dotarcie do jak największej liczby osób chcących nieść pomoc medyczną. Z tego powodu wprowadzamy nowe rozwiązanie – Performance Management Platform (PMP), będące połączeniem narzędzi i metod mających na celu zapewnienie kursantom łatwego dostępu do modułów szkoleniowych.

Zadaniem zespołu było stworzenie aplikacji (platformy e-learningowej) dostosowanej do kursantów i umożliwiającej im rozwinięcie umiejętności w sposób niezależny i we własnym tempie, za pomocą tabletu czy telefonu. Platforma działa w połączeniu z Rec, aplikacją opartą na platformie CommCare, rozwijaną przez TdH i Dimagi celem gromadzenia danych medycznych dotyczących pacjentów w Burkina Faso.
Terre des hommes screenshot

Rozwiązanie

Kilkunastoosobowy zespół SolDevelo podjął się stworzenia od podstaw dwóch aplikacji: Training Management Application (TMA) oraz Training Application (TA).

Dzięki aplikacji webowej TMA użytkownicy mają przede wszystkim możliwość tworzenia modułów szkoleniowych i przypisywania ich pracownikom służby zdrowia. Za to TA to platforma e-learningowa służąca do poszerzania wiedzy kursantów.

Aby dostosować się do potrzeb pracowników służby zdrowia, zaimplementowaliśmy aktywne statystyki, dzięki którym nadzorujący będą mogli przypisywać kursantom tylko te moduły, które dotyczą problemów zdrowotnych dzieci w danym dystrykcie lub klinice.

Wynik

Problemy logistyczne w Burkina Faso ograniczają dostęp do kursantów. Dzięki naszej platformie e-learningowej poprawi się nie tylko liczba wyszkolonych pracowników i jakość opieki medycznej, ale przede wszystkim stan zdrowia dzieci – zmniejszy się ich śmiertelność, w wyniku czego matki będą spokojniejsze.

Dzięki swojej wiedzy pielęgniarki i lekarze będą mogli również zwiększyć świadomość społeczności w kwestii zapobiegania chorobom oraz sposobów leczenia. Poprawa stanu zdrowia dzieci wpłynie znacząco także na zdrowie dorosłych.
Badanie dziecka

Referencje

Użyte technologie

Java 8 JavaScript Spring AngularJS Nginx MySQL

PDF studium przypadku