VillageReach

Aplikacja generująca raporty dla pacjentów chorych na gruźlicę.

#Java

#JavaScript

#Opieka medyczna

#Pełen cykl wytwarzania oprogramowania

#app


Wyzwanie

VillageReach to organizacja typu non-profit zajmująca się logistyką medyczną, a zwłaszcza ostatnim etapem dostawy leków do trudno dostępnych obszarów wiejskich w Afryce. Założono ją w 2001 r., a jej siedziba znajduje się w Seattle. VillageReach rozwija, testuje, implementuje i dostosowuje nowe rozwiązania do newralgicznych wyzwań związanych z systemem opieki zdrowotnej w środowiskach ubogich. Misją organizacji jest ratowanie życia oraz poprawa stanu zdrowia poprzez ułatwienie dostępu do wysokiej jakości opieki zdrowotnej w społecznościach, w których jest on utrudniony.

Współpracowaliśmy z VillageReach przy wielu projektach. Jednym z nich jest OpenLMIS (Open Logistics Management Information System, pl. Otwarty System Informacyjny dot. Zarządzania Logistycznego), łączący ekspertów z dziedziny logistyki z łańcuchem dostaw, systemy informacyjne dotyczące e-zdrowia, rozwój oprogramowania dla państw o niskim dochodzie oraz usprawnianie procesów. Tak jak w przypadku innych otwartych inicjatyw, celem projektu jest sprawienie, aby OpenLMIS stał się miejscem wymiany informacji związanych z procesem planowania systemów informacyjnych dotyczących zarządzania logistycznego, wymaganiami i konstrukcją systemu, promocji współdziałania pomiędzy systemami, opracowywania rozwiązań typu open source oraz łączącym wspólną wizję skutecznych, skalowalnych i niezawodnych rozwiązań.

Misją systemu OpenLMIS jest wspólny rozwój udostępnionego oprogramowania typu open source celem poprawy dystrybucji towarów związanych ze służbą zdrowia w krajach o niskich i średnich dochodach.

Wizją, której spełnieniu ma służyć OpenLMIS jest świat, w którym wszystkie państwa dysponowałyby danymi logistycznymi niezbędnymi do zarządzania łańcuchem dostaw w sposób skuteczny, celem ratowania ludzkiego życia.
Lekarz analizujący wynik prześwietlenia

Problem

Open Data Kit (ODK) jest rozwijany we współpracy z Wydziałem Inżynierii i Informatyki University of Washington. To pakiet narzędzi typu open source umożliwiający tworzenie i segregację danych mobilnych oraz zarządzanie nimi. Narzędzia ODK skanują i rozpoznają pismo odręczne, co umożliwia cyfryzację papierowych formularzy (ODK Scan), zarządzanie danymi mobilnymi i ich edycję na smartfonie (ODK Survey), a także ich przeglądanie (ODK Tables).

W badaniu w terenie przeprowadzonym w Pakistanie zastosowano aplikację ODK Scan celem automatycznej cyfryzacji danych tekstowych i liczbowych z rejestru ośrodka dot. gruźlicy. Regionalni nadzorcy terenowi wypełniają papierowe formularze, a następnie skanują je przy użyciu aplikacji ODK Scan. Zeskanowane dane są potem dostępne na urządzeniu wyposażonym w system Android, w aplikacji ODK Tables. Do najistotniejszych obowiązków regionalnych nadzorców terenowych w Pakistanie należy monitorowanie gruźlików poddawanych terapii oraz zapewnienie, by stawiali się oni w klinice na wizytach kontrolnych. Aplikacja ODK Tables umożliwia podgląd przechowywanych danych oraz personalizację poprzez implementację i użycie własnej aplikacji webowej napisanej w HTML/JavaScript, mogącej korzystać z danych z ODK oraz wykonywać dodatkowe operacje logiczne lub zmieniać sposób wyświetlania danych. Zadaniem SolDevelo było przygotowanie spersonalizowanego raportu wykorzystującego dane z ODK Tables do wykonania niezbędnych obliczeń oraz wyświetlenia odpowiednich danych w formacie HTML.

SolDevelo już wcześniej pracowało przy ODK dla VillageReach oraz innych organizacji, dzięki czemu nasza firma była idealnym kandydatem do tego zadania.
Lekarze dyskutujący o wynikach badań

Rozwiązanie

SolDevelo skompletowało zespół składający się z trzech programistów i jednego testera, który stawił czoło temu wyzwaniu. Ściśle współpracowaliśmy z przedstawicielem VillageReach celem zrozumienia pracy regionalnych nadzorców terenowych i ich potrzeb. Kontaktowaliśmy się także z programistami ODK, aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób możemy połączyć naszą aplikację generującą raporty z ODK Tables.

Przy wdrożeniu musieliśmy brać pod uwagę konkretne wymogi klienta. Nasza aplikacja miała być używana na urządzeniach wyposażonych w system Android o przekątnej ekranu 5 wynoszącej cali. Musiała również radzić sobie z potencjalnie zduplikowanymi danymi dot. pacjentów w papierowych rejestrach oraz na smartfonie. Wdrożyliśmy także algorytm obliczający dni pozostałe do kolejnej wizyty kontrolnej każdego pacjenta.

Aplikacja generująca raporty ma trzy widoki. Po jej otwarciu należy wybrać dystrykt. Po wybraniu któregoś z nich lub obu aplikacja używa algorytmu do określenia liczby dni pozostałych do wizyty kontrolnej oraz wyświetla listę pacjentów posortowanych według wyniku, tj. pacjenci potrzebujący kontroli wcześniej są wyświetlani wyżej. Dla każdego pacjenta wyświetlany jest także sposób leczenia, osobisty numer identyfikacyjny oraz obrazek z jego imieniem i nazwiskiem z dokumentu w formie papierowej. Kliknięcie w dane pacjenta przenosi użytkownika do widoku ze szczegółowymi danymi pacjenta dot. rodzaju leczenia, poprzednich kontroli oraz ich wyników.

Wynik

Dzięki naszej aplikacji generującej raporty regionalni nadzorcy terenowi mogą w łatwy sposób odnaleźć pacjentów potrzebujących wizyty w klinice lub dalszego wsparcia oraz skontaktować się z nimi. Jeżeli pacjent nie stosuje się do przepisanego schematu leczenia, jest duże ryzyko pogorszenia jego stanu zdrowia. Szybki I sprawny sposób na monitorowanie osób chorych na gruźlicę pomaga zapobiegać komplikacjom wynikającym z pominiętych kuracji.
Lekarka z tabletem

Użyte technologie

Java JavaScript HTML5 CSS3