KompetencjeUżywamy różnorodnych technologii, które z nowoczesnymi rozwiązaniami tworzą najbardziej zaawansowane i nowoczesne produkty.

Nasze Technologie

Języki programowania

Java/JEE, Python, PHP, JavaScript, C#, Objective-C, Swift, Ruby, CoffeeScript

Frameworki

Hibernate, Datanucleus, OSGi, Spring Integration, Quartz, Spring Batch, JBoss Seam

Frameworki webowe

AngularJS, Django, Spring WebFlow, Bootstrap, Zend, Symfony, Express, Ruby on Rails, Rspec

Mobile

Android SDK, Android Designer, React Native, Bitrise, Appium, Robotium, MonkeyRunner

Technologie webowe

ASP.NET, Node.js, Chart.js, Knockout.js, Bluebird, React, Redux, Leaflet, Backbone.js, jQuery, AJAX, (S)CSS, LESS, XHTML, Docker, Dokku, Redis, Vagrant, J2EE, XML, SOAP, WSDL, RichFaces, JSP, JSF

Serwery aplikacji

JBoss, Geronimo, GlassFish

Bazy danych

MySQL, PostgreSQL, HSQLDB, CouchDB, MongoDB, MariaDB, SQLite3, Oracle, Hypersonic

Kontenery serwletów

Tomcat, Jetty

Serwery WWW

Nginx, Apache HTTP

Administracja Systemem

LINUX, UNIX, WINDOWS, ActiveDirectory

Chmura & Hosting

AWS, Mictrosoft Azure, Blackmesh

Architektura sieci

LAN/WAN,TCP/IP, VPN, LDAP, DNS,DHCP, SMTP, SNMP, X11, SSL, POP, SSH

Business Intelligence

DHIS2, Tableau, Datawarehouse,ETL, Datamining, BIRT, Pentaho, Jasper

Środowiska integracyjne

WebServices, MQ, REST

Systemy CMS i CRM

Drupal, WordPress, Joomla!, ZOHO, Salesforce


Nasze Narzędzia

Kontrola jakości

Gerrit, jUnit, Selenium , FindBugs, PMD, Checkstyle, AndroidLint, TestNG, WebDriver, Cucumber, Mockito

Metodologie zarządzania projektami

Agile/Scrum

Ciągła integracja

Jenkins, TeamCity, Hudson, Bitten, CircleCI, Travis, Werker

Śledzenie problemów i błedów

JIRA, Assembla, Bugzilla, Trac

UX/UI

Mockingbird, mockflow, Axure, Balsamiq

Testy wydajnościowe

JProfiler, jMeter

Zarządzanie zależnościami

Ivy, Maven

Zintegrowane środowiska programistyczne

IntelliJ IDEA, Eclipse, Android Studio, Xcode, PHPStorm

Systemy kontroli wersji

Git, Mercurial, Subversion

Wymiana wiedzy

Confluence, Assembla Wiki, Trac

Dokumentacja

JavaDoc, UmlDoc