Agile Project Management

Elastyczność zamiast sztywnego procesu. Zarządzanie projektami metodą Agile daje szybką weryfikację różnych kierunków rozwoju programu – dzięki temu może on w naturalny sposób ewoluować w stronę coraz lepszych rozwiązań. Bazując na Scrumie, dajemy klientom wgląd w cały proces i wszystkie jego sprinty, a nie tylko w finalny produkt.

Przypominając sedno manifestu Agile: prawdziwą sztuką programowania jest umiejętność adaptowania się do zmian. W kodowaniu oznacza to szybkie reagowanie na nowe wymagania funkcjonalne; reagowanie za pomocą zmian, które można łatwo wprowadzić w kodzie źródłowym. A to wymaga określonej metodyki pracy, nazywanej metodyką Agile; inaczej mówiąc: metodyką zwinną. Stałe usprawnianie procesu to podstawa pracy w Scrum, ale też… zwyklej logiki. Podejmowanie decyzji na temat dalszego postępowania zawsze oparte jest na tym, co już wiemy. Tworząc aplikację w oparciu o krótkie etapy, po każdym z nich możemy zweryfikować, które rozwiązania najlepiej rokują, a które warto odrzucić, aby pierwotne założenia projektu jak najlepiej odzwierciedliło końcowe rozwiązanie.

W Soldevelo idealnie opanowaliśmy Scrum. Wiemy, że z biznesowego punktu widzenia jest to świetne rozwiązanie dla naszych klientów – daje im wgląd w opcje rozwoju projektu na wszystkich etapach jego powstawania. Sprawia to, że droga dochodzenia do finalnego efektu szybko jest weryfikowana i kierunkowana we właściwą stronę. Inaczej mówiąc: zamiast ślepo brnąć przez rok raz wyznaczoną ścieżką już po pierwszym sprincie możemy wytyczyć drogę krótszą, lepszą, szybszą i skuteczniejszą.