Bazy danych

Dane to kapitał XXI wieku. Wiedza zawarta w bazach danych to kapitał pomnożony przez dwa. Raz, że jest to bezcenny materiał, który nieraz jest jednym z kluczowych zasobów firmy. Dwa, że jest to zasób, którego ochrona jest nie tylko wymagana prawnie, ale też absolutnie niezbędna biznesowo.

Liczba gromadzonych przez firmy danych stale rośnie, a ich obsługa staje się coraz bardziej wymagająca. W Soldevelo realizujemy różne rozwiązania w obszarze projektowania oraz utrzymania baz danych - tak w modelu relacyjnym, jak i nierelacyjnym. Pracujemy w różnych systemach (Oracle, MySQL/MariaDB, MS SQL Server, MongoDB, CouchDB, ArangoDB, Redis, Riak, ArangoDB), dobierając idealny do potrzeb wskazanych przez klienta.

Technologie i narzędzia

  • Oracle
  • MySQL
  • MS SQL Server
  • MongoDB
  • CouchDB
  • ArangoDB
  • Redis
  • Riak

Soldevelo to eksperci baz danych. Wiemy, że tego typu projekty wymagają nie tylko prawidłowej administracji, ale też zaawansowanych procedur bezpieczeństwa i pełnej koncentracji na celu, jakim jest stabilne, wydajne korzystanie z baz. Zapewniamy to dzięki opracowanym przez nas, doskonale zoptymalizowanym i zintegrowanym z systemami klientów rozwiązaniom bazodanowym.