Java

JAVA to czas. Dokładniej - krótki czas do momentu wdrożenia. Intuicyjność tego języka sprawia, że w oddelegowanym do projektu teamie mogą być programiści o różnym doświadczeniu – dzięki temu radykalnie możemy przyspieszyć proces kodowania.

Inaczej mówiąc, JAVA to świetny wybór, gdy gonią nas terminy; gdy celem jest jak najszybsza publikacja lub wdrożenie programu.
Ukierunkowana na programowanie obiektowe JAVA to dobry pomysł na relatywnie szybki proces kodowania. Dzięki systemowi wyjątków, JAVA pomaga kontrolować, ograniczyć i już na wczesnym etapie poprawiać pojawiające się błędy programistyczne. W efekcie, „od ręki” likwidowane są podstawowe problemy, co ułatwia utrzymanie wysokiego poziomu stabilności kodu i nieodległe czasowo stworzenie bezpiecznego oprogramowania. Korzystny wpływ na stabilność JAVY mają też silne typowanie, dziedziczenie podstawowych zachowań i właściwości oraz niezależność od architektury.

Technologie i narzędzia

 • Java Enterprise Edition
 • Spring Framework
 • Apache Camel
 • Spring Boot
 • Apache CXF
 • Hibernate
 • Gradle
 • Thymeleaf
 • Cucumber
 • Selenium
 • Docker
 • Nginx
 • Redis
 • Oracle
 • DataNucleus

SolDevelo to deweloperzy JAVA, którzy każdy projekt doprowadzą do skutecznego finału. Wybierając ten język programowania stawiamy sobie za cel przede wszystkim bezpieczeństwo procesu i kodu. Dla naszych klientów oznacza to mniejsze ryzyko błędów, które mogłyby być zniechęcające dla odbiorców końcowych oraz relatywnie szybkie wdrożenie programu lub aplikacji.

Certyfikaty

 • Oracle Certified Associate Java SE 8 Programmer
 • Oracle Certified Professional Java SE 8 Programmer
 • Oracle Certified Associate Java SE 7 Programmer
 • Oracle Certified Professional Java SE 7 Programmer
 • Oracle Certified Professional Java SE 6 Programmer