OpenLMIS

Open Logistics Management Information System

#Java

#JavaScript

#Produkcja i logistyka

#Pełen cykl wytwarzania oprogramowania

#app

#socialimpact


Wyzwanie

VillageReach to organizacja typu non-profit zajmująca się logistyką medyczną, a zwłaszcza ostatnim etapem dostawy leków do trudno dostępnych obszarów wiejskich w Afryce. Założono ją w 2001 r., a jej siedziba znajduje się w Seattle. VillageReach rozwija, testuje, implementuje i dostosowuje nowe rozwiązania do newralgicznych wyzwań związanych z systemem opieki zdrowotnej w środowiskach ubogich. Misją organizacji jest ratowanie życia oraz poprawa stanu zdrowia poprzez ułatwienie dostępu do wysokiej jakości opieki zdrowotnej w społecznościach, w których jest on utrudniony.

Współpracowaliśmy z VillageReach przy wielu projektach. Jednym z nich jest OpenLMIS (Open Logistics Management Information System, pl. Otwarty System Informacyjny dot. Zarządzania Logistycznego), łączący ekspertów z dziedziny logistyki z łańcuchem dostaw, systemy informacyjne dotyczące e-zdrowia, rozwój oprogramowania dla państw o niskim dochodzie oraz usprawnianie procesów. Tak jak w przypadku innych otwartych inicjatyw, celem projektu jest sprawienie, aby OpenLMIS stał się miejscem wymiany informacji związanych z procesem planowania systemów informacyjnych dotyczących zarządzania logistycznego, wymaganiami i konstrukcją systemu, promocji współdziałania pomiędzy systemami, opracowywania rozwiązań typu open source oraz łączącym wspólną wizję skutecznych, skalowalnych i niezawodnych rozwiązań.

Misją systemu OpenLMIS jest wspólny rozwój udostępnionego oprogramowania typu open source celem poprawy dystrybucji towarów związanych ze służbą zdrowia w krajach o niskich i średnich dochodach.

Wizją, której spełnieniu ma służyć OpenLMIS jest świat, w którym wszystkie państwa dysponowałyby danymi logistycznymi niezbędnymi do zarządzania łańcuchem dostaw w sposób skuteczny, celem ratowania ludzkiego życia.
Pielęgniarka podająca leki

Problem

Pomimo pomyślnego wdrożenia w wielu krajach oraz rozwiązania licznych problemów, najbardziej rozpowszechniona wersja, 1, oraz najnowsza wersja systemu OpenLMIS 2 (powstała na początku 2016 roku), nie są wolne od wad. Rozwijane funkcjonalności nie były identyczne w każdym państwie i różniły się kodem. Rozmaite odmiany systemu OpenLMIS tworzono, aby ułatwić jego wdrożenie w danym kraju, biorąc pod uwagę problemy, potrzeby i panujące podejście do kwestii logistycznych. Ponowne użycie tych samych funkcjonalności było w związku z tym procesem skomplikowanym i nieprzejrzystym.

Z tego względu VillageReach zdecydowało się zbudować 3. wersję systemu OpenLMIS od podstaw, wykorzystując istniejącą logikę biznesową jako punkt odniesienia, skupiając się jednak na możliwości rozbudowy i modularności, biorąc przy tym pod uwagę wnioski wyciągnięte z poprzednich wersji i ich wdrożeń.

SolDevelo pracowało w przeszłości nad wdrożeniem systemu OpenLMIS w Mozambiku i Beninie oraz przy innych projektach VillageReach. Ponowne napisanie i przebudowa systemu OpenLMIS to największe wspólne przedsięwzięcie obu organizacji.
Kobieta w fabryce

Rozwiązanie

Ściśle współpracowaliśmy z VillageReach celem stworzenia 3. wersji systemu OpenLMIS. Zaprojektowaliśmy architekturę opartą na mikrousługach wraz z modelem dalszego rozwoju i połączyliśmy je w dystrybucji służącej za punkt odniesienia.

Ponadto zmieniliśmy przeznaczenie interfejsu użytkownika z wersji 2 tak, aby stał się on oddzielną aplikacją napisaną w AngularJS, służącą jako wzorzec dla wyżej wymienionej dystrybucji. Korzystamy z logiki biznesowej z wersji 2, dostosowując ją i przekształcając w rozwiązanie nieskomplikowane w rozbudowie, elastyczne i oparte na mikrousługach.

Wynik

OpenLMIS 3.0 jest już dostępny! Społeczność OpenLMIS, reprezentująca globalne konsorcjum partnerów takich jak twórcy oprogramowania, wdrożeniowcy i darczyńcy, pracowała nad pełną przebudową głównego oprogramowania OpenLMIS, mającą odzwierciedlać bardziej elastyczną i responsywną architekturę opartą na mikrousługach.

Wersja 3 systemu OpenLMIS dzięki nowej modułowej architekturze opartej na usługach i API lepiej wspiera personalizację oraz rozszerzenia niż wersje poprzednie. Wynik to niezawodny, elastyczny produkt cechujący się współoperatywanością, rozszerzalnością oraz wydajnością na poziomie krajów, programów i produktów.

Wydanie wersji 3 jest także przejawem ponownego skupienia uwagi na budowaniu społeczności. Zoptymalizowane procesy wspólnotowe, przejrzysty rozwój oprogramowania i tworzenia dokumentacji oraz wymiana informacji pomiędzy partnerami to wizytówki inicjatywy OpenLMIS w 2017 roku. Zaktualizowane logo, odświeżona strona internetowa oraz nowa strategia komunikacji mają na celu poszerzanie znajomości systemu OpenLMIS na świecie celem pozyskania możliwości nowych implementacji.

Więcej informacji o tym sukcesie można przeczytać na oficjalnej stronie OpenLMIS.
Lekarz badający dziecko

Referencje

Brandon Bowersox-Johnson

"SolDevelo jest ważnym partnerem w rozwoju oprogramowania OpenLMIS. Szybko utworzyli zespół doświadczonych developerów z szerokimi kompetencjami, który do tej pory ma wkład w rozwój 3 wersji OpenLMIS. Ich praca nad tym projektem będzie miała globalny wpływ. "

Brandon Bowersox-Johnson Software Development Manager, VillageReach

Użyte technologie

PDF studium przypadku