OpenMRS

Interfejs użytkownika dla Concept Dictionary (ang. Słownik pojęć) oraz biblioteka interfejsu użytkownika dla Open Web Apps. Część II zmian wprowadzonych przez SolDevelo w systemie OpenMRS.

#Java

#Opieka medyczna

#Poprawienie wydajności

#Testowanie

#OpenMRS

#socialimpact

#app


Wyzwanie

Czy wiecie, że ludzie w krajach rozwijających się umierają na choroby, które da się wyleczyć? Wdrażamy rozwiązania technologiczne związane z obiegiem informacji w służbie zdrowia, aby wesprzeć jej pracowników w walce z tymi chorobami.

OpenMRS to globalna społeczność, która opracowała otwarty elektroniczny system dokumentacji medycznej (ang. EMR) mający na celu wsparcie służby zdrowia w krajach o niskich i średnich dochodach. Służy on zarówno pacjentom, jak i lekarzom, poprzez zapewnienie łatwego dostępu do dokumentacji medycznej, diagnoz, recept i wyników badań. Każdy pracownik służby zdrowia lub członek zespołu opieki zdrowotnej na świecie może bezpłatnie pobrać aplikację OpenMRS i skonfigurować ją wedle własnych potrzeb. To darmowe oprogramowanie umożliwia klinikom i szpitalom świadczenie sprawnej i skutecznej opieki medycznej.
Badanie pacjenta

Problem

  • Przed wprowadzeniem Open Web Apps front-end deweloperzy niezaznajomieni z technologiami serwerowymi nie mogli w prosty sposób dodawać nowych funkcjonalności do aplikacji OpenMRS, ponieważ konieczna była dobra znajomość Javy.

  • Przed zastosowaniem biblioteki interfejsu użytkownika programiści musieli samodzielnie tworzyć podstawowe obiekty, takie jak tabele, wyszukiwarki itp. Implementacja takich niestandardowych elementów zabierała czas i wymagała dodatkowego trudu, przez co interfejs użytkownika był niespójny.

  • Przed wprowadzeniem Concept Dictionary OWA osoby zajmujące się słownikiem były zmuszone do używania przestarzałej wersji interfejsu użytkownika, niemającej jednorodnego wyglądu i niepasującej do najnowszej aplikacji OpenMRS Reference Application.
Afrykańskie dziecko

Rozwiązanie

SolDevelo wdrożyło nową aplikację Concept Dictionary Open Web App. Opracował ją wyłącznie zespół SolDevelo. Jest ona przykładem zastosowania technologii Open Web Applications (OWA) w OpenMRSie. Są to aplikacje (moduły systemu OpenMRS) napisane z wykorzystaniem technologii front-endowych, komunikujące się z serwerem OpenMRS poprez REST API. Ułatwiają one programistom dodawanie nowych funkcjonalności do systemu OpenMRS, dla wielu deweloperów trwa to też krócej.

Stworzenie Concept Dictionary OWA (słownika pojęć medycznych) zawierającego definicje chorób, leków, diagnoz, badań, zabiegów, pytań oraz potencjalnych odpowiedzi, w tym miar do określania stanu pacjenta, umożliwiło zarządzanie słownikowymi pojęciami medycznymi (wyrażeniami medycznymi) z poziomu nowego interfejsu użytkownika. Umożliwia ono również gromadzenie danych w sposób prosty i ustandaryzowany.

Zespół SolDevelo stworzył także bibliotekę elementów interfejsu użytkownika, którą można wykorzystać w trakcie tworzenia nowych otwartych aplikacji webowych dla systemu OpenMRS w jednej z najnowocześniejszych technologii – AngularJS.

Wynik

– wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań do systemu OpenMRS, – implementacja nowych technologii stosowanych powszechnie w krajach rozwiniętych, – system bardziej intuicyjny i przyjazny w obsłudze dla użytkowników OpenMRS niebędących deweloperami, – spójny, nowocześnie wyglądający interfejs, – umożliwienie pracy z systemem OpenMRS nowym deweloperom nieznającym Javy, – system łatwiejszy do modyfikacji przez programistów, – zwiększenie wydajności, – ułatwienie programistom procesu tworzenia nowych aplikacji i funkcjonalności, – niższe koszty utrzymania systemu, – wprowadzenie nowoczesnych narzędzi front-endowych dla deweloperów aplikacji OpenMRS, – przyciągnięcie nowych współtwórców.
Jezioro Victoria

Referencje

Paul Biondich

"SolDevelo dowiodło, że jest dynamiczną firmą informatyczną zajmującą się rozwojem oprogramowania. OpenMRS jest wdzięczny za zaangażowanie SolDevelo w społeczność OpenMRS."

Paul Biondich Dyrektor wykonawczy, OpenMRS

Użyte technologie

Java Spring JavaScript HTML5 CSS3