Medic Mobile

SMS Sync - narzędzie synchronizujące treści SMS i HTTP.

#Android

#Opieka medyczna

#Pełen cykl wytwarzania oprogramowania

#mobile

#socialimpact

#app


Wyzwanie

Medic Mobile to przedsiębiorstwo technologiczne o charakterze niezarobkowym specjalizujące się w mobilnej opiece zdrowotnej. Opracowuje ono narzędzia mobilne oraz webowe ułatwiające pracownikom służby zdrowia dotarcie do osób potrzebujących. Stosuje się je w 23 krajach w Afryce, Azji i Ameryce Łacińskiej. Narzędzia firmy Medic Mobile mają zastosowanie w opiece prenatalnej, szczepieniach, nadzorze nad chorobami oraz w kontroli zaopatrzenia w leki.

Platforma jest przeznaczona dla pracowników służby zdrowia wykonujących pracę w terenie. Wykorzystują oni Medic Mobile do rejestracji ciąż, sprawniejszego śledzenia wybuchów chorób, monitorowania zapasów najważniejszych leków i komunikacji przy nagłych wypadkach. Przedsiębiorstwo Medic Mobile opiera się na bezpłatnych platformach typu open source, które można dostosować do konkretnych celów.

Rozwiązanie

SolDevelo pomaga w tworzeniu i rozwijaniu aplikacji SMSSync, która jest prostym narzędziem synchronizującym treści SMS i HTTP. SMSSync przeistacza każdy telefon posiadający system Android w bramkę SMS poprzez wysyłanie przychodzących wiadomości SMS do skonfigurowanych serwisów internetowych.

Nasz zespół miał znaczący wpływ na wypuszczenie na rynek wersji v2.6 beta, gdzie został udoskonalony pasek zadań, powiadomienia, statusy kodów i tym podobne. Efektem naszych prac jest również naprawienie głównych błędów w aplikacji i ich trwałe wyeliminowanie.

Użyte technologie

Android

PDF studium przypadku