Projekt MOTECH

Projekt Mobile Technology for Community Health

#Java

#Opieka medyczna

#Pełen cykl wytwarzania oprogramowania

#Poprawienie wydajności

#zarządzanie danymi

#socialimpact

#app


Wyzwanie

Grameen Foundation, z siedzibą w Waszyngtonie, założono w 1997 r., aby ułatwić ubogim dostęp do mikrofinansów i wyeliminować ze świata zjawisko biedy. Świadczy ona rozmaite usługi finansowe, m.in. udziela pożyczek, umożliwia gromadzenie oszczędności czy też oferuje ubezpieczenia osobom biednym żyjącym na obszarach wiejskich. Wspiera także rolników w dotarciu do rynków zbytu, pomaga im w uprawie plonów wysokiej jakości i umożliwia domaganie się wyższych cen.

Dimagi, Inc. to przedsiębiorstwo społeczne z siedzibą w Cambridge w stanie Massachusetts opracowujące technologie komputerowe typu open source przeznaczone dla państw o niskim dochodzie oraz społeczności, w których dostęp do nich jest utrudniony. Spółka opracowuje interfejsy kliniczne, systemy informacji zdrowotnej oraz technologie mobilne umożliwiające zarządzenie chorobami na poziomie pacjenta, monitorowanie systemu opieki zdrowotnej oraz ułatwiające podejmowanie decyzji klinicznych.

Obaj klienci zwrócili się do nas po pomoc w poprawie warunków życiowych w krajach Trzeciego Świata poprzez pracę nad platformą MOTECH.
Lekarz trzymający tablet

Problem

Platforma MOTECH to pakiet oprogramowania typu open source łączący popularne technologie związane z mobile health celem polepszenia jakości systemów opieki zdrowotnej. Znalazła ona zastosowanie w wielu obszarach ochrony zdrowia na całym świecie, wpływając korzystnie na zdrowie matek i dzieci, przestrzeganie zaleceń lekarskich, edukację pracowników służby zdrowia oraz zbieranie informacji.

SolDevelo współpracowało już z Grameen Foundation w przeszłości przy innych projektach, m.in. Mifos. Dzięki temu zaangażowano nas do pracy przy platformie MOTECH na początku 2012 roku. Pracę tę kontynuujemy do dziś.

W krajach Trzeciego Świata, mimo problemów z brakiem powszechnego dostępu do wody czy żywności, mieszkańcy większych i mniejszych miejscowości mają telefony komórkowe, dzięki czemu platformy takie jak MOTECH mogą lepiej służyć niesieniu pomocy potrzebującym. Z tego powodu wprowadziliśmy wiele zmian, dotyczących przede wszystkim integracji platformy MOTECH z systemami OpenMRS, Commcare oraz DHIS2, celem stworzenia kompleksowych rozwiązań z zakresu mobile health.
Motech screenshot

Rozwiązanie

Zespół SolDevelo wdrożył nowe rozwiązania doskonalące działanie modułu Tasks, który obecnie pośredniczy pomiędzy systemami Commcare, OpenMRS i DHIS2. Ulepszenie integracji platformy MOTECH z systemami zewnętrznymi było jednym z priorytetów jej wdrożenia dla firmy Dimagi w Mozambiku i Nepalu. Pracowaliśmy także nad ulepszeniem interfejsu użytkownika i zwiększeniem wydajności, aby system był bardziej przystępny dla użytkownika końcowego.

Przez te wszystkie lata, bardzo wielu programistów z SolDevelo było zaangażowanych w pracę przy platformie MOTECH.

Wynik

Aby ulepszyć działanie platformy MOTECH, zespół SolDevelo pracował nad poprawą jakości integracji modułów. Lepsza wymiana informacji pomiędzy modułami znacznie usprawni pracę służby zdrowia w krajach Trzeciego Świata. Rozmaite implementacje oparte na platformie MOTECH stosuje się do wymiany danych pomiędzy różnymi systemami, takimi jak Commcare, OpenMRS, DHIS, a także SMS i IVR, służącymi do wysyłania wiadomości użytkownikom.
Lekarz badający dziecko

Referencje

Emily Tucker

"SolDevelo rozwija oprogramowanie w sposób kompleksowy i efektywny. To jeden z najlepszych zespółów, z którymi współpracowałam."

Emily Tucker Dyrektor ds. zarządzania produktem, Grameen Foundation

Użyte technologie

Java8 Spring DataNucleus ActiveMQ MySQL PostgreSQL

PDF studium przypadku